İletişim  Telefon 0-532-251 6168

Renkplas Plastik Su Depoları Fiyatları! E-Mail:

info@renkplas.com

polietilen-hammadde

POLİETİLEN NEDİR?

Editör;Renkplas Gönderi;04/05/2018 Polietilen

Polietilen, çok çeşitli ürünlerde kullanılan bir termoplastiktir. İsmini monomer haldeki etilenden alır, etilen kullanılarak polietilen üretilir. Plastik endüstrisinde genelde ismi kısaca PE olarak kullanılır.Etilen molekülü C2H4 , aslında çift bağ ile bağlanmış iki CH2 'den oluşur.( CH2=CH2) Polietilenin üretim şekli, etilenin polimerizasyonu ile olur. Polimerizasyon metodu,radika polimerizasyon, anyonik polimerizasyon, iyon koordinasyon polimerizasyonu ve katyonik polimerizasyon metodu ile olabilir. Bu metodun her biri farklı tipte polietilen üretimi sağlar.

Kristalize bir yapı tarafından karakterize edilen yüksek yoğunluklu polietilen (945-965 kg/m3), atık su borusu ve ek parçası yapımında kullanılır.Yapılarda izin verilen basınç ve sıcaklığa uygun olarak sıhhi tesisat bulaşık ve çamaşır makinaları büyük ölçekli mutfak ve endüstriyel alanlar, zararlı kimyasalların kullanıldığı yerler ve teknolojik laboratuvarlarda sıkça kullanılır.

su-hayattir

Su Hayattır, Yaşamdır...

Editör;Renkplas Gönderi;21/01/2018 Suyun Önemi

Avrupa Birliği Sürdürülebilir Su Kaynakları Yönetmeliği su çerçeve direktifi suyu 'Su, herhangi ticari bir ürün değil, aksine korunması, muhafaza edilmesi ve niteliği itibarıyla özel ihtimam gerektiren bir mirastır.' şeklinde tanımlamaktadır.Su temininin sürekli ve istenen miktarda sağlanamadığı, şebeke hattının mevcut olmadığı veya su basıncının yetersiz kaldığı bölgelerde, su depoları zaruri bir ihtiyaçtır. Suyun depolanması özellikle hastane, okul, site ve fabrika gibi toplu tüketim alanlarında hayati önem taşımaktadır. Toplu tüketim alanlarında çok kısa süreli su kesintileri dahi sağlık açısından önemli rahatsızlıkları da beraberinde getirecektir.Su kaynaklarının mevsimsel olarak yetersiz olduğu (yeraltı suları, yağış suları ile beslenen göl, havza ve baraj suları) dönemlerde su kesintileri sıkça yaşanacaktır.

Ayrıca şehir şebeke suyunu sağlayan içme suyu arıtma tesislerinin yüksek enerji ihtiyacı nedeniyle, özellikle enerji sıkıntısı yaşandığı ve elektrik sağlanamadığı dönemlerde su sıkıntıları yaşanabilmektedir.Bu sorunlar, su deposu kullanılması halinde bir nebze azalacaktır. Bunun için su kesintilerinin azaldığı dönemlerde depoların gereksiz olduğu düşünülmemelidir.

plastik-su-deposu-temizlik

Su Depoları Ne Sıklıkla Temizlenmelidir?

Editör;Renkplas Gönderi;11/05/2018 Su Deposu Temizliği

Su depoları yılda en az 1 defa tamamen boşaltılarak temizlenmelidir. Bunun haricinde depoda bulunan su belirli aralıklarla kontrol edilmeli ve suyun tadının, renginin, kokusun değişmesi gibi durumlarda 1 yılın dolması beklenmeden depo kontrol edilerek temizlenmelidir.

Su deposunun temizlenmesi için öncelikle depo içindeki su tamamen boşaltılır. Su boşaltıldıktan sonra depo içerisinin aydınlatılması sağlanır.Öncelikle deponun zemininde bulunan tortu, çamur ve varsa yabancı maddeler gibi kaba pislikler temizlenir. Temizlik işlemi bittikten sonra deponun kapağı sıkıca kapatılır.Eğer su depoya şehir şebekesinden alınmıyorsa suyun içerisine su miktarına uygun miktarda klor atılması ve sudaki klor seviyesinin düzenli olarak ölçülmesi gerekir.Küçük boyuttaki plastik su depolarının temizliğinde ise deponun içine girilmeden bu işlemler dışarıdan temiz bir fırça ve çamaşır suyu solüsyonu kullanılarak rahatlıkla yapılabilir. Ancak her durumda su depolarının iyice durulanması gerekir.[Renkplas]

  • Önce
  • 1
  • 2
  • 3
  • ....
  • Sonra