İletişim  Telefon 0-532-251 6168

Renkplas Plastik Su Depoları Fiyatları! E-Mail:

info@renkplas.com

Rotasyon ürünlerin temel özellikleri

Rotasyon kalıplama, içi boş plastik ürünler almamızı sağlayan bir teknolojidir. Bu teknolojinin en bilinen ürünleri su-gıda depoları, tarım-zirai sektöre ait çeşitli ürünler, otomotiv sektörüne ait ürünler, çeşitli oyuncaklar, tekstil depoları gibi ürünlerdir.

Rotasyon teknolojisinde üretimin mantığı, plastik tozun kalıbın içinde dönerek kalıbın iç şeklini almasıdır. Bu nedenle standart bir üretim prosesinde, rotasyonda enjeksiyon ürünlerde kullanılan federler/ince noktaları yapmak mümkün değildir.Yapılacak olan federlerin de, tozun dönebileceği boşluklara sahip olması gerekmektedir.Bununla beraber yazı gibi, derinliği az olan girintilerin üretilmesi mümkündür. Ancak, rotasyonda plastik basınçla şekillenmediği için ince bölgelerde mükemmel bir dolgunluk yapması mümkün değildir.

Rotasyon ürünler diğer plastik ürünlere kıyasla sağlamdırlar. Rotasyon, üretim esnasında basınçla şekillenmediği için, üretim sırasında gerilimler oluşmamaktadır. Bu da, rotasyondan çıkan ürünlerin aynı kalınlık ve hammadde kullanılsa bile enjeksiyon, şişirme ve polyester ürünlere göre, kıyaslanamayacak kadar sağlam olmasını sağlar.

Renklendirme maddesi hammaddeye katıldığı için çıkan ürünün boyanmasına gerek yoktur. Rotasyon teknolojisinde hammadde toz olarak kullanılmaktadır. Türkiye'de çoğu firma hammaddeyi toz boya olarak ifade edilen renklendiricilerle boyamaktadır. Bu yöntemde toz halindeki hammadde içerisine toz boya atılır ve karıştırılarak hammadde boyanmış olur. Ancak ne kadar kaliteli boya kullanılırsa kullanılsın, bu boyanın bazı dezavantajları vardır. İkinci yöntemde hammadde daha granül halindeyken ekstrüderden geçirilir ve bu aşamada masterbach ile boyanır. Ekstrüderden renklenmiş olarak çıkan hammadde tekrar granül haline getirilir ve toz değirmeninden geçirilerek renkli toz plastik elde edilmiş olur. Bu yöntemde, renk; hammaddenin bünyesine işlediği için çıkan sonuç kalitelidir. Ancak bu yöntemle renkli toz elde etmek, hammaddeyi toz boya ile boyamaktan daha uzun sürer ve az miktarda hammadde boyanması rantabl değildir.

Rotasyon Hakkında

Rotasyon Teknolojisinin Karakteristik Özellikleri Rotasyon teknolojisinin en göze çarpan özelliği üretim süresinin uzunluğudur. Normal bir ürün için; 20 dakika pişirme, 15 dakika soğutma, 5 dakika kalıp hazırlama ve 5 dakika kalıp sökme süresi olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Bu da 1 kalıptan 45 dakikada 1 ürün alındığı anlamına gelir. Bu süre ürünün zorluk / büyüklüğüne göre 2 saati aştığı bile olmaktadır. Bu açıdan enjeksiyon ve şişirme teknolojileri ile kıyaslandığında çok yavaş bir prosesden bahsediyoruz. Bu düşük hız normal olarak ürün üzerine binen genel gider maliyetlerini arttırmakta ve ortaya çıkan ürün diğer teknolojilere kıyasla daha pahalı olmaktadır. Türkiye'de şu an rotasyon ürünler zorluk derecesine göre 3 - 6 € / kg. arasında fiyatlandırılmaktadır. Düşük hız ve yüksek fiyatı dezavantajına rağmen rotasyon teknolojisinin pek çok avantajı vardır.

2018 -

Tüketimi az olan ürünlerde, birim başına düşen kalıp maliyeti düşüktür. Ürün fiyatı pahalı olmakla beraber, kalıp fiyatı diğer teknolojilere göre oldukça düşüktür. Şayet üretilecek ürün yıllık tüketimi az olan bir ürünse, kalıp amortismanından dolayı rotasyon teknolojisi tercih edilir. Sözgelimi Traktör yakıt deposu, yapısı gereği yılda on binlerce satılmayacak bir üründür. Yılda 1000-2000 adet üretilmesi planlanan bir yakıt deposu için şişirme kalıbı yapmak mantıklı değildir. Kaldı ki, kalıp daha kendini amorti edemeden yeni bir model yapılacaktır. Türkiye'de traktör firmaları mazot depoları için rotasyon teknolojisine yönelmiş durumdadır.

2018 -

Diğer teknolojilerde yapılamayacak ürünler için elverişlidirler. Bazen ürünün büyüklüğünden dolayı rotasyon teknolojisinden başka alternatif yoktur. 1 tondan büyük su depoları buna en uygun örnektir. Mesela 25 tonluk su deposu; 500 - 750 kg. arasında bir ağırlıkta basılmaktadır. Başka hiç bir teknoloji tek parça bu kadar ağır bir ürün üretmeye uygun değildir.Bazen de ürün geometrisi, yekpare ve karmaşık şekillidir. Bu durumda da rotasyon teknolojisi esnek yapısıyla başvurulacak tek çare olmaktadır.

2018 -

Rotasyon Tesisi Kurma:Bünyenize uygun rotasyon çözümleri geliştirmeniz konusunda, gerekli teknik bilgi sağlamakta ve arzu ederseniz anahtar teslim rotasyon tesisi kurmaktayız.

2018 -

Bilgi ve tecrübelerinden aldığı özgüven ile sektördeki en uzun garanti süreleri verebilen firmamız, teknik altyapısı uzman kadrosu ve deneyimli çalışanları ile sadece satışta değil satış sonrası hizmette de öncü bir kuruluştur.

Rotasyon Makinaları

Sabit Sistem Rotasyon Makinası;Isıtma ve soğutmanın aynı kabin içerisinde yapıldığı sistemdir. Bu sistemde, kol; fırın içerisine girip çıkmadığı için, hareket eden bir araba sistemi yoktur. Ayrıca kol sabit olduğu için diğer sistemlerden daha zayıf bir konstrüksiyonla aynı mukavemet alınabilir.Bunlar, sistemi ekonomik hale getirmektedir.Bu sistemin en büyük avantajı ise, diğer sistemlere kıyasla daha az yer gerektirmesidir.Sistemin dezavantajlarına gelince: Üretim esnasında fırını ısıtmak için kullanılan enerji, soğutma esnasında yok edilir. Bu da, yüksek enerji kaybı anlamına gelir.Kısaca bu sistemde hem toplam üretim zamanı daha uzundur, hem de enerji maliyeti yüksektir. Bununla beraber, az sayıda, özel üretim yapan firmalar için uygulanabilir bir sistemdir.

Mekik Sistemi Rotasyon Makinası;Bir fırın ve iki koldan oluşan sistemdir. Ortada her iki tarafında kapısı olan bir fırın bulunur ve fırının iki ucunda kollar vardır.(Makine tasarımına göre değişik kapı sistemleri mevcuttur) İlk kol fırın içine girer ve pişme tamamlanıp dışarı soğutma bölümüne alındığında, diğer kol fırına girer. Bu sayede fırındaki ısı muhafaza edilmiş ve soğutma zamanında sistem atıl kalmamış olur. Bu sistemde bir kol fırındayken diğer kol soğuma veya kalıp sökme/hammadde doldurma aşamasında bulunur.

Üç Kollu Sistem: İngilizcesi carrousel (atlıkarınca) olarak isimlendirilen bu sistemde üç kol ve kolun gireceği üç bölüm vardır. Isıtma, soğutma ve kalıp hazırlama bölümleri. Kollar bir merkez üzerinde 120 derecelik açılarda hareket eder. İlk kol fırında iken diğer koldaki kalıplara ürün hazırlama bölümünde hammadde konulur. İlk kol pişme sürecinden çıkıp soğutma sistemine girdiğinde, onu takip eden kol fırına girer. Bu sayede sürekli olarak her kol kalıp hazırlama, pişme, soğuma, kalıp sökme aşamalarından birinde olur.Hemen hiç zaman kaybı olmaması nedeniyle bu sistem seri üretim için uygun olmakla beraber, kalıp değişimlerinde tüm sistemin durması gerektiği için üretimi aksatırlar. Şayet kalıp değişimleri çok olacaksa verimli değildirler.

Rotasyon makinesi fırın + kol + soğutma sisteminden oluşur.Fırın: Çoğunlukla sabittir. Kalıplar kol sistemi ile beraber fırının içine girerler ve ürünün pişme işlemi burada gerçekleştirilir. Doğal olarak, fırında izolasyon sisteminin iyi olması yakıt tasarrufunu, ısı dağılımının iyi olması ise çıkan ürünün kalitesini etkiler. Fırının silindir şeklinde yapılması en uygun olanıdır. Fırında ısıtma sistemi olarak brülör aracılığı ile mazot, lpg, doğalgaz kullanılabileceği gibi, küçük sistemlerde elektrikle ısıtma da kullanılabilir.

Soğutma sistemi: Bazı sistemlerde, pişme tamamlandıktan sonra fanlarla soğutma yapılırken daha gelişmiş sistemlerde soğutma için de fırına benzer bir oda yapılır ve soğutma bu odada gerçekleştirilir. Soğutma olarak hava veya su kullanılmaktadır.

Kol: Kalıpların bağlandığı ve 2 eksende hareket eden sistemdir. Dönüşlerin biri "dış dönüş", diğeri "iç dönüş" olarak isimlendirilir. Kalıplar iç dönüşün üzerinde, kalıp bağlamak için tasarlanmış bölüme monte edilirler. İç dönüş kalıpları kendi ekseni etrafında döndürürken, dış dönüş de iç dönüşü (dolayısıyla iç dönüşe bağlı kalıpları) diğer eksende hareket ettirir. Sonuçta kalıplar iki eksende dönmüş olurlar. Ürün geometrisine göre değişiklik göstermekle beraber, çoğunlukla iç dönüşün dış dönüşe oranı 1/2'dir